pl-PLImpressum

Zeltverleih Mehlhose GmbH
Am Steinbruch 10, 02708 Kottmar, Niedercunnersdorf
Niemcy

Prezes: Sebastian Schwär

tel.: +49 035875/60024
fax: +49 035875/60026
e-mail: kontakt@zeltverleih-mehlhose.de Internet: http://www.zeltverleih-mehlhos...

Siedziba: Kottmar, Niedercunnersdorf HRB 26242 – Sąd Rejonowy w Dreźnie

Nr identyfikacji podatkowej: DE257443834

Administrator w myśl § 55 ust. 2 RStV (Rundfunkstaatsvertrag – Umowa o transmisji radiowej w zjednoczonych Niemczech z dnia 31 sierpnia 1991 r.): Sebastian Schwär 02708 Kottmar, Niedercunnersdorf

Odpowiedzialność za treść

Dokładamy starań, aby treść znajdująca się na naszej witrynie była stale aktualizowana. Mimo staranności w tym opracowaniu, odpowiedzialność za treść jest wyłączona.

Jako dostawca usług ponosimy – w myśl § 7 ust.1 TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych z dnia 26 lutego 2007 r., „TMG”) – odpowiedzialność za własne informacje umieszczane na tych stronach na mocy ogólnych ustaw.

Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednakże zobowiązani do monitorowania przekazanych lub gromadzonych cudzych informacjach. W sytuacji ujawnienia naruszenia prawa, treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte. Ponosimy tego rodzaju odpowiedzialność dopiero od momentu ujawnienia możliwego naruszenia prawa.

Odpowiedzialność za treść dostępną pod linkami

Oferujemy linki do witryn należących do podmiotów trzecich, na ich treść nie mamy żadnego wpływu. Za treści stron dostępnych pod linkiem zawsze odpowiada dany dostawca lub operator strony. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść i poprawność informacji obcych operatorów na witrynach dostępnych pod linkiem.

Strony dostępne pod linkiem w momencie jego zamieszczenia są sprawdzane pod kątem naruszenia prawa. W sytuacji ujawnienia naruszenia prawa, treści takie zostają przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i utwory autorstwa operatora strony umieszczone na tej witrynie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie i rozpowszechnianie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego dozwolone za pisemną zgodą danego autora wzgl. twórcy.

Ochrona danych

Informujemy, że przekazywanie danych w internecie (np. przy komunikacji poprzez e-mail) może być obarczone lukami w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości pełnego zabezpieczenia danych przed dostępem przez osoby trzecie. Poufność w odniesieniu do uregulowań ochrony danych jest gwarantowana przy uwzględnieniu poniższych ograniczeń. W szczególności przekazywanie przez internet wszystkich danych osobowych powinno następować tylko wtedy, gdy nie są naruszane prawa osób trzecich. Chyba że, osoba trzecia, mając wiedzę o lukach w zabezpieczeniach, przekazała swoją zgodę. W takich przypadkach odpowiedzialność operatora witryny za powstałe szkody lub roszczenia o zaniechanie, są wykluczone.

Nie zgadzamy się na korzystanie z ogólnie dostępnych danych kontaktowych przez osoby trzecie w celu przesłania nam niezamawianych treści reklamowych.

Operatorzy stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania informacji reklamowych, na przykład wiadomości e-mail typu spam.

Internetowe rozstrzyganie sporów w myśl art. 14 ust. 1 ODR-VO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) ): Komisja Europejska utworzyła w tym celu internetową platformę ODR, w celu rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/...

Oświadczenie o ochronie danych przy korzystaniu z wtyczek Facebook (przycisk “Lubię to”)

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościwej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka na naszych stronach można rozpoznać poprzez logo Facebooka lub przycisk “Lubię to”. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Jeśli odwiedzają Państwo naszą witrynę poprzez wtyczkę następuje bezpośrednie połączenie pomiędzy naszym serwerem a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje tym samym informację, że Państwo ze swoim adresem IP, odwiedziliście naszą stronę. Jeśli klikną Państwo w przycisk “Lubię to” w czasie gdy byliście zalogowani na Facebooku, mogą Państwo treść naszej strony udostępnić na swoim profilu na Facebooku. Poprzez to Facebook może przyporządkować odwiedziny na naszych stronach do Państwa konta użytkownika.

Informujemy, że my jako operator strony nie posiadamy wiedzy o treści przekazywanych danych jak i ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych przez Facebook pod adresem: http://de- de.facebook.com/poli...

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook łączył Państwa odwiedziny na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika na Facebooku, proszę o wylogowanie się ze swojego konta na Facebooku.

Oświadczenie o ochronie danych przy korzystaniu z Google +1

Zbieranie i przekazywanie informacji: za pomocą przycisku Google +1 można upublicznić informację na cały świat. Poprzez przycisk Google +1 otrzymują Państwo i inni użytkownicy spersonalizowane informacje z Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, że danej informacji przyznaliście +1, jak i informacje o stronie, którą oglądaliście przy kliknięciu w +1. Państwa +1 może wyświetlić się pod nazwą Państwa profilu i Państwa zdjęciem jako wskazówka, w usługach oferowanych przez Google, jak na przykład w wynikach wyszukiwarki lub w Państwa profilu na Google, czy na innych witrynach i informacjach w internecie.

Google oznacza informacje poprzez przyznane przez Państwo +1, w celu ulepszania usług oferowanych przez Google Państwu i innym użytkownikom. Aby móc skorzystać z przycisku Google +1, potrzebują Państwo ogólnie dostępnego konta na Google, które będzie zawierało przynajmniej dla tego profilu wybraną nazwę. Ta nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach można tę nazwę zastąpić inną, którą używali Państwo przy udostępnianiu informacji poprzez konto Google. Tożsamość Państwa profilu na Google może być wyświetlona użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub znają inne identyfikujące Państwa informacje.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz wyżej wymienionych sposobów wykorzystania informacji, informacje otrzymane od Państwa wykorzystywane są zgodnie z obowiązującymi w Google uregulowaniami dotyczącymi ochrony danych. Google może publikować zestawienia statystyczne odnośnie korzystania przez użytkownika z +1 wzgl. przekazuje je dalej użytkownikom i partnerom, takim jak Publisher, ogłoszeniodawcy lub połączonym witrynom.

Źródło: Facebook oświadczenie o ochronie danych, Google +1 Oświadczenie o ochronie

Polityka ochrony danych Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (“Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „cookies”, plików, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Za pomocą cookie uzyskane informacje o korzystaniu przez Państwa z tej witryny (włącznie z Państwa adresem IP) zostają przekazana na serwer w USA i tam zapisane. Google korzysta z tych informacji, w celu: analizy korzystania przez Państwa z witryny, stworzenia raportu o aktywności na witrynie dla operatora witryny oraz wykonywania innych usług związanych z korzystaniem z witryn i internetu. Także Google może przykazywać takie informacje osobom trzecim, o ile jest to uregulowane prawnie lub jeśli osoba trzecia przetwarza te dane na zlecenie Google. Google w żadnym razie nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi z Google. Mogą Państwo uniknąć instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania swojej przeglądarki; wskazujemy jednakże, iż w takim przypadku mogą Państwo nie mieć pełnej możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Korzystając z tej witryny zgadzają się Państwo jednocześnie na opracowywanie przez Google uzyskanych od Państwa danych, w sposób wyżej opisany oraz w wcześniej wymienionym celu.

Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich

Komisja Europejska stworzyła platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich (platforma ORD). Konsumenci otrzymają możliwość rozstrzygania sporów związanych z zakupami online najpierw poza sądem, poprzez internet.

Platformę ORD znajdą Państwo tutaj:

http://ec.europa.eu/consumers/...

Nasz e-mail w sprawie skarg konsumenckich:

kontakt@zeltverleih-mehlhose.de

Oprogramowanie i realizacja tej witryny

Witryna ta została zaprojektowana i wykonana przez:

smartCODE. smartCMS. smartSEO.

FUCHSBAU.media – smartCODE. smartCMS. smartSEO.

Agencja internetowa zajmująca się oprogramowaniem witryn, tworzeniem i zarządzaniem CMS oraz optymalizacją wyszukiwarek i marketingiem internetowym.

Daniel Schmidt August-Bebel-Straße 118 02785 Olbersdorf Homepage: https://www.fuchsbau.media